Als je schadelijk geluid niet aanpakt, wordt het vanzelf toch stil?

Geplaatst op

Lawaai is vaak vervelend, vooral als je geconcentreerd moet werken. Bij hoge geluidsniveaus kan lawaai zelfs zeer schadelijk zijn voor het gehoor. Blijvende gehoorschade ontstaat bij langdurige blootstelling aan een (te) hoog geluidsniveau. Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor beschadigd raken, een onomkeerbaar proces.

Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn. De trilharen raken overbelast door de geluidsdruk en gaan kapot. Dat kan in één keer gebeuren als het geluid erg hard is, maar gebeurt ook als je te vaak of langdurig aan hard geluid wordt blootgesteld, bijvoorbeeld op de werkvloer.

Wat zegt de wet over lawaai?

De werkgever moet (gratis) gehoorbeschermers leveren bij een geluidsniveau van méér dan 80dB(A) per dag. Als werknemer ben je verplicht om deze gehoorbeschermers te dragen bij lawaai boven de 85dB(A). De werkgever moet de plaatsen waar het geluidsniveau boven de 85dB(A) komt, duidelijk herkenbaar maken doormiddel van borden of stickers.

De dagelijkse blootstelling mag nooit hoger zijn dan 87dB(A), inclusief de dempende werking van een individuele gehoorbeschermer. Komt het lawaainiveau toch boven deze 87dB(A) uit, dan moet meteen actie worden ondernomen om het lawaainiveau te verminderen.

 

De werkgever moet werknemers die in aanraking komen met lawaai, de mogelijkheid geven om een audiometrisch onderzoek (gehoortest) te laten doen door een deskundige. Hierdoor kan mogelijke gehoorschade (tijdig) ontdekt worden. De werkgever moet voorlichting geven over de gevaren van lawaai. Ook moet hij vertellen welke maatregelen hij neemt.

Geluid meten

Iedere werkgever is wettelijk verplicht bij een (vermoedelijk) te hoog geluidsniveau op de werkplek maatregelen te treffen om gehoorbeschadiging van personeel te voorkomen. Hoe hoger het geluidsniveau des te meer maatregelen moeten er genomen worden. Om dit geluidsniveau in kaart te brengen, kunt u twee type geluidsmeters inzetten; een geluidsniveaumeter of een persoonlijke dosismeter. Bij een geluidsniveaumeter kunt u geluidsbronnen in de ruimte opsporen, bij een dosismeter meet u de dagdosis waar een werknemer aan blootgesteld wordt. U plaatst deze meter daarom op de schouder van de werknemer, dichtbij het oor.

TSI Quest SE-400 Non Atex en Atex ProofEen voorbeeld van de geluidsniveaumeter is de TSI | Quest SE-400 atex-proof geluidsmeter. Deze uitvoering van de SE-400 is geschikt voor zowel werkplek- als omgevingsmetingen in explosiegevaarlijke ruimtes. Deze Sound Examinator met datalogging is verkrijgbaar met klasse 1 en klasse 2 microfoon. Het grote display zorgt voor een duidelijke weergave van alle parameters en met een volle batterij is de SE-400 ca. 8 uur inzetbaar. Alle meetgegevens zijn direct te downloaden met de Detection Management Software voor analyses en rapportages.

Voor een persoonlijke geluidsdosismeting kunt u bijvoorbeeld de Edge 4+ inzetten. Met deze dosismeter kunt u de dagelijkse geluidsdosis van uw werknemers in kaart brengen. Een nieuwe feature is de mobiele app om de geluidsmeters op afstand uit te lezen. Dit geeft de mogelijkheid om vanaf een veilige afstand te controleren en het stelt de werknemers in staat hun taken voortzetten zonder onderbreking.

Wilt u meer informatie over een van onze geluidsmeters of een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons!