Ervaringen

Als de Inspectie SZW u benadert voor een steekproef, moet u met een actuele RI&E, inclusief Plan van aanpak, kunnen aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Veel Arbeidshygiënisten en/of de veiligheidskundige maken daarom gebruik van de professionele meetapparatuur van ProCare Safety. Onze meetapparatuur biedt hen de mogelijkheid om de werkplek en werkomstandigheden zorgvuldig in kaart te brengen en te analyseren.

De ervaringen van onze klanten in het gebruik van de meetapparatuur en de uitkomsten van de verschillende metingen willen wij graag met u delen. U vindt deze opgedeeld naar organisatie.

Aanvullende informatie kunt u opvragen via info@procaresafety.nl