Disclaimer

Algemeen

ProCare B.V. (Kamer van Koophandel 02079066), hierna te noemen ProCare, verleent u hierbij toegang tot www.procarebv.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ProCare en derden zijn aangeleverd. ProCare behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ProCare.

Beperkte aansprakelijkheid

ProCare besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die op de Website wordt getoond. Desondanks kan het voorkomen dat informatie niet actueel, onjuist of onvolledig is. De op de Website aangeboden teksten, afbeeldingen en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ProCare.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

ProCare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van de Website. Ook is ProCare niet aansprakelijk voor problemen in de werking van de website. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.

Verwijzingen naar websites van derden zijn alleen toegevoegd voor uw gemak. ProCare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirect schade, ontstaan door de inhoud van deze websites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen en materialen liggen bij ProCare, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ProCare, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.