Heatstress

4 resultaten

Vragen?

Mensen verwarren heatstress vaak met hittebelasting. Deze begrippen zijn echter niet hetzelfde maar betekenen vaak iets anders. Hittebelasting is namelijk de blootstelling van het lichaam aan warmte. Heatstress treedt op wanneer door deze belasting zogenaamde warmteziekten ontstaan, zoals , hittekramp, huiduitslag, uitputting of een beroerte of zonnesteek.

Heatstress voorkomen

Om heatstress te voorkomen is het belangrijk dat de werkomstandigheden voor de mens comfortabel zijn. Hierbij dient de gemiddelde temperatuur te liggen tussen de 20 en 27°C  en de luchtvochtigheid tussen de 35 en 60%.  Binnen sommige werkomgevingen, zoals in composteerhallen, buiten werken in de zomermaanden of bij de brandweer, is het moeilijker om hittebelasting te voorkomen. Er zijn echter wel maatregelen om heatstress te voorkomen. Deze hebben we hieronder voor u op een rij gezet:

  • Warmte-producerende apparaten zoveel mogelijk uitzetten of in een aparte ruimte zetten
  • Verlichting dempen waar mogelijk
  • Toepassen zonwering
  • Ventilatieverhoging
  • Plaatsen airconditioners en/of ventilatoren
  • Zware lichamelijke inspanning vermijden/verminderen
  • Platte daken eventueel verkoelen met water
  • Medewerkers veel laten drinken
  • Bij buitenwerk het hoofd bedekken en zonnebrandcrème gebruiken

Omgeving meten

Naast de factoren waar uw medewerkers of u als werkgever zelf rekening mee kunt houden, is er nog de factor omgeving. De omgeving heeft namelijk een groot aandeel in een verhoogd risico op hittestress. De omgeving kan goed gemeten worden met de QUESTemp WBGT-meters. Hiermee kan de arbeidsbelasting in de werkomgeving goed in kaart worden gebracht. Parameters die worden gemeten zijn: luchttemperatuur, relatieve vochtigheid, stralingstemperatuur en natte boltemperatuur.

Overige apparatuur

Naast de WBGT-meters om de omgeving te meten, beschikken we ook over apparatuur om de fysieke status van uw medewerkers realtime te meten. Om zo te voorkomen dat ze last krijgen van heatstress. Hiervoor is het Zephyr Bioharness erg geschikt. Daarnaast beschikken we over de HQInc CorTemp kerntemperatuur. Bij dit apparaat hoort een capsule die wordt ingeslikt waardoor de kerntemperatuur van het lichaam wordt gemeten.