Certificering en gedragscode

Onze klanten hebben te maken met allerlei regelgeving en wettelijke eisen. ProCare is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beschikt over de benodigde certificeringen. Wij kunnen hierdoor de veiligheid en kwaliteit binnen uw organisatie waarborgen.

ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008

ProCare B.V. is gecertificeerd voor ISO 13485-2016 (medische apparatuur) | ISO 9001-2015(kwaliteit). Bij de verlenging van de ISO 13485:2003 | ISO 9001:2008 certificaten in 2012, zijn er twee unieke scopes toegekend, namelijk:

– Distribution and servicing of medical measurement devices and related disposables for the area of medical applications, research, sport, occupational health and defense.

– Distribution and servicing of measurement devices and related disposables for the area of occupational and environmental hygiene.

Daarnaast is zijn er bij de verlenging in 2015 ook twee belangrijke scopes toegevoegd, namelijk:

– Design, development, manufacturing, distribution and servicing of Ergometer, Treadmill and Stress Table devices with and without built in or attached sensors and supporting software for stress testing, force measurement, rehabilitation and active ageing.

– Distribution and servicing of medical measurement devices and related software and disposables for the area of medical applications, research, sport, rehabilitation, healthy ageing, occupational health and defense.

Vaak is het zo dat slechts enkele diensten, product- of doelgroepen onder de certificering vallen. Echter, bij ProCare zijn alle leveringen en servicewerkzaamheden voor de medische en arbeidshygiënische toepassingen onderdeel van het gecertificeerde kwaliteitssysteem. ProCare is hiermee een van de weinige leveranciers van (medische) meetapparatuur die volledig bevoegd is om zich in dit zeer brede werkveld te begeven.

Wat betekent dit voor u?

De ISO-certificering bevestigt dat ProCare er alles aan doet om haar klanten de kwaliteit te leveren die zij verdienen. Natuurlijk wilt u er zeker van zijn dat de uitslagen van de door u uitgevoerde testen en onderzoeken correct zijn. Door kwalitatief hoogwaardige apparatuur te leveren en goed onderhoud te verrichten helpt ProCare mee de continuïteit van de werkzaamheden binnen uw organisatie te waarborgen. Hierdoor wordt de kans op uitval van apparatuur en/of storingen tot een minimum beperkt en draagt ProCare bij aan uw kwaliteitssysteem.

Kortom: ‘We take intensive care’

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Op 1 januari 2012 is de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) in werking getreden. De code geeft regels voor leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals.