Gasdetectie

46 resultaten

Vragen?

Gasdetectie

Wanneer u op zoek bent naar gasdetectie apparatuur, zult u waarschijnlijk het belang van deze apparaten inmiddels wel kennen. Gassen en dampen op de werkplek kunnen gevaar opleveren. Het is daarom raadzaam om te onderzoeken wat de samenstelling van stoffen in de lucht is. Dit heet gasdetectie. Door een gas detector te kopen kunt u de veiligheid van medewerkers beter garanderen.

Hoe werkt gasdetectie?

Gasdetectie wordt bepaald door de hoeveelheid gas en zuurstof in de lucht te meten met een meetinstrument. Deze waarschuwt u wanneer de samenstelling niet goed is en er gevaar dreigt. Bijvoorbeeld bij brandbare gassen en dampen of giftige stoffen. Een gasdetectie systeem meet de samenstelling van de stoffen in lucht door gebruik te maken van verschillende meettechnieken. Enkele voorbeelden van gemeten waarden zijn:

1. Volume percentage: 0 – 100% – Met name bij zuurstof en  brandbare gassen/dampen;
2. Procenten LEL  (Lower Explosion   Limet): 0 – 100% LEL – Alleen bij brandbare gassen/dampen;
3. PPM (Parts Per Million): 0 – 1.000.000 ppm – Meestal bij giftige gassen/dampen.

Welke gasdetectie apparatuur is er?

Er zijn diverse apparaten te kopen waarmee u gas en giftige stoffen kunt detecteren. We hebben de verschillen tussen de modellen hieronder voor u op een rij gezet.

 • Single Gasdetectie
  Single gasdetectors beschikken over 1 sensor waarmee 1 gas kan worden gemeten in de lucht.
 • Multi Gasdetectie
  Multi gasdetectors beschikken over meerdere sensoren waardoor meerdere gassen in de lucht gemeten kunnen worden.
 • Gaslekzoekers
  Gaslekzoekers zijn geschikt voor het opsporen van lekken in gas.
 • PID meters
  Een PID meter meet continu de concentratie organische componenten (VOC’s), dampen en toxische gassen uitgedrukt in parts per million (PPM). De stof specifiek wordt niet gemeten, alle stoffen worden weergegeven als één gemeenschappelijke waarde.
 • Vast opgestelde gasdetectie
  Vast opgestelde gasdetectie apparatuur wordt standaard binnen de werkomgeving geplaatst om continu gassen te meten.
 • Gasmeetbuisjes
  Gasmeetbuisjes geven snel resultaat en zijn goed toe te passen voor de detectie van gassen in containers, riolen, schachten, tanks en andere besloten ruimtes.
 • Kalibratiegassen
  Kalibratiegassen zorgen ervoor dat u eenvoudig zelf kunt controleren of uw gasdetectie apparatuur nog naar behoren werkt en bijvoorbeeld geen giftige stoffen bevat.
 • Verhuur
  In deze categorie vindt u alle gasdetectie apparatuur die u kunt huren.