Gasdetectie

51 resultaten

Vragen?

Gasdetectie apparatuur kopen

Wanneer u op zoek bent naar gasdetectie apparatuur dan zult u waarschijnlijk het belang van deze apparaten wel kennen. Gassen en dampen kunnen namelijk gevaar op de werkplek opleveren. Daarom is het raadzaam om te onderzoeken wat de samenstelling van deze stoffen in de lucht is. Dit heet gasdetectie. Door een gasdetector te kopen of te huren kunt u de veiligheid van medewerkers beter garanderen.

Hoe werkt gasdetectie?

De veiligheid van de werkomgeving wordt bepaald door de hoeveelheid gas en zuurstof in de lucht te meten met een meetinstrument. Deze waarschuwt u wanneer de samenstelling niet goed is en er gevaar dreigt. Bijvoorbeeld bij brandbare gassen of giftige dampen. Een gasdetector meet de samenstelling van de stoffen in lucht door gebruik te maken van verschillende meettechnieken. Deze technieken zijn verpakt in verschillende sensoren. Iedere sensor heeft zijn eigen taak. Deze sensoren meten constant de aanwezigheid van gassen in de lucht en het instrument geeft deze waarden weer op het display.

Welke gasdetectie apparatuur is er?

Er zijn diverse apparaten te koop waarmee u gassen en giftige stoffen kunt detecteren. We hebben de verschillen tussen de modellen hieronder voor u op een rij gezet:

 • Enkelgasdetectoren
  Singlegasdetectoren beschikken over één sensor waarmee één gas kan worden gemeten in de lucht.
 • Multigasdetectoren
  Multigasdetectoren beschikken over meerdere sensoren waardoor meerdere gassen in de lucht gemeten kunnen worden. Vaak is dit een combinatie van explosieve en giftige gassen.
 • Gaslekzoekers
  Gaslekzoekers zijn geschikt voor het opsporen van gaslekkages. Gaslekzoekers zijn in staat om een lage concentratie gas te meten.
 • PID meters
  Een PID meter meet continu de concentratie vluchtige organische componenten (VOC’s), dampen en toxische gassen uitgedrukt in parts per million. De stof wordt niet specifiek gemeten, alle stoffen worden weergegeven als één gemeenschappelijke waarde. U kan met een PID meter aantonen dat er (giftig) gas aanwezig is, maar niet welk gas.
 • Vast opgestelde gasdetectie
  Vast opgestelde gasdetectie apparatuur wordt standaard binnen de werkomgeving geplaatst om continu gassen te meten en geven een alarm indien de concentraties te hoog worden.
 • Gasdetectiebuisjes
  Voor een “spot” meting kunt u gasdetectiebuisjes inzetten. Deze geven snel resultaat en zijn goed toe te passen voor de detectie van gassen in containers, riolen, schachten, tanks en andere besloten ruimtes. Het is een prijsvoordeliger alternatief van gasdetectieapparatuur. U moet namelijk bij deze buisjes de waarden zelf interpreteren.
 • Kalibratiegassen
  Met behulp van kalibratiegassen kunt u uw apparatuur eenvoudig controleren. U checkt of de gasmeter werkt door deze te ‘bumpen’. Bij een kalibratie gaat u de gasmeter justeren naar de juiste waarden.
 • Verhuur
  In deze categorie vindt u alle gasdetectie apparatuur die u kunt huren.