Geluidsmeter

12 resultaten

Vragen?

Op het gebied van geluidsmeting leveren wij professionele geluidsmeters van de merken TSI Quest en Sper Scientific. Een geluidsmeter is niets meer dan een meetinstrument om het niveau van geluid in de omgeving te meten. Geluidsmetingen kunnen worden gedaan in de volgende omgevingen:

In de werkomgeving om te bepalen of normen voor arbeidsomstandigheden voldoen
In een woonomgeving om te bepalen of er geen overlast is voor inwoners
Binnen de horeca om hinder voor de omgeving te beperken
Bij festivals of optredens om ervoor te zorgen dat het publiek geen gehoorschade krijgt.

Complete geluidsmeter
Een geluidsmeter bestaat vaak uit een microfoon, een display (zoals een Lcd-scherm) en elektronica. Het resultaat van de metingen staat altijd weergeven in Decibel. Voor het meten van geluid is een integratietijd gebruikt. Dit om het tijdsignaal uit de microfoon om te zetten naar een RMS-waarde, gemiddeld over een tijdspanne. De IEC heeft drie integratietijden gestandaardiseerd:

Slow (1 seconde)
Fast (125 milliseconden)
Impulse (35 milliseconden).

Een goede geluidmeter voldoet aan de norm IEC 61672-1:2013.
Normen geluidsmeters
De prestaties van geluidsmeters zijn vastgelegd in internationale normen van de IEC. Wat betreft nauwkeurigheid zijn er twee verschillende klassen voor geluidsmeters, klasse 1 en 2. De apparatuur uit de eerstgenoemde klasse is geschikt voor het doen van nauwkeurige metingen in bijvoorbeeld een laboratorium. Of wanneer de geluidsproductie moet voldoen aan milieu- of wettelijke eisen. De meters uit de tweede klasse zijn minder nauwkeurig maar zijn wel geschikt om een kleine indicatie te geven van het niveau van geluid in de omgeving.
Kalibratie apparatuur
De geluidsmeters moeten regelmatig gekalibreerd worden om de nauwkeurigheid van de apparatuur te waarborgen. Ook dient vlak voordat met het apparaat wordt gewerkt, deze gecontroleerd te worden met behulp van een pistonfoon. ProCare Safety kan u voorzien van passend advies en onze service afdeling kan u helpen met de kalibratie van de apparatuur.

Wilt u een geluidsmeter of dosimeter kopen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Hieronder een overzicht van de verschillende modellen.