Ammoniak; minder giftig dan chloor, maar veel explosiever

Geplaatst op

Wist u dat ammoniak minder giftig is dan chloor, maar veel explosiever? Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas dat sterk ruikt. Het is een verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H2). NH3 wordt in grote hoeveelheden overal ter wereld geproduceerd. Het wordt onder andere gebruikt voor het maken van kunstmest, schoonmaakmiddelen en als koelmiddel voor grote koelinstallaties. Het is tevens aanwezig in mest, het ontstaat wanneer een dier eiwitten heeft gegeten. In hoge concentraties is ammoniak giftig voor mensen, dieren en planten.

Prikkelende gevolgen

U kunt last hebben van ammoniak doordat de geur sterk prikkelend is. Als men in een korte tijd veel ammoniak inademt, kan het onder andere de slijmvliezen en de ademhalingsorganen aantasten. Het kan ook de ogen sterk irriteren. In de buitenlucht komen deze concentraties echter nauwelijks voor. Het overgrote deel van de uitstoot van NHin Nederland is afkomstig van de landbouw: ongeveer 86% in 2016. Denk aan mest uit de stallen, mest in de wei en het gebruik van (kunst)mest op het land. De afgelopen jaren zijn er al veel maatregelen genomen waardoor er nu veel minder ammoniak vrij komt uit de landbouw dan vroeger.

Naast de landbouw zijn er nog andere plekken waar ammoniak is te vinden: hobbybedrijven en particulieren, bemeste natuurterreinen, verkeer, huishoudens, industrie etc. Die waren in 2016 verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de ammoniakemissies.

Schadelijke effecten

Nederland heeft veel vee en dus ook veel mest en ammoniakemissie. Als dit neerslaat op het land dan ondervinden planten die van arme grond houden – en niet zoveel stikstof kunnen verwerken – daar nadeel van. Planten die goed gedijen op stikstofrijke gronden, zoals gras en brandnetels, krijgen de overhand. Ammoniak is giftig en explosief. Een gevaarlijke concentratie in de werkomgeving kan bij het vrijkomen van dit gas zeer snel worden bereikt. De stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing van het gas. Het is traanverwekkend en de stof werkt bijtend op de ogen, de huid en in de luchtwegen. Inademing kan longontsteking en/of longoedeem veroorzaken. In ernstige gevallen (bij blootstelling aan hoge concentraties) kans op verstikking door zwellingen in de keel met dodelijke afloop.

Algemene gegevens Ammoniak

Detectie van Ammoniak

In Nederland gelden strenge regels omtrent ammoniak emissies. De Grenswaarde is 20 ppm over het tijd gewogen gemiddelde (TWA) en de STEL (15 minuten) is 51 ppm. NH3 is eenvoudig te detecteren met een enkel- of multigasdetector. Een multigasdetector wordt ingezet indien er meerdere gassen in dezelfde omgeving aanwezig kunnen zijn. Een gasdetector met interne pomp wordt ingezet om in besloten ruimtes te meten. Enkele voorbeelden van onze detectie-oplossingen zijn:

WatchGas PDM NH3

  • Meetbereik 0 – 100 ppm
  • Resolutie 1 ppm
  • Disposable uitvoering voor 2 jaar

MSA Altair 5X Multigasdetector

  • Meetbereik NH3 0 – 100 ppm
  • Resolutie 1 ppm
  • Uitbreiding tot 5 sensoren, inclusief PID.
  • Met ingebouwde pomp om besloten ruimtes te meten

 

Wanneer u op zoek bent naar een ammoniakdetector zult u waarschijnlijk het belang wel kennen, dit gas kan namelijk gevaar op de werkplek opleveren. Het is belangrijk om goed af te wegen voor welk merk en type u kiest. Ieder product heeft zijn eigen, specifieke voor- en nadelen. Een enkelgasmonitor wordt ingezet ter persoonlijke beveiliging. De WatchGas PDM is onderhoudsvrij en hoeft u nooit op te laden. De MSA Altair 5X heeft een interne pomp waarmee besluiten ruimtes gemeten kunnen worden. Dit apparaat is tevens leverbaar met PID sensor. Wij vinden het belangrijk dat de juiste gasdetector wordt gekozen voor de juiste toepassing. Graag helpen wij u in dit traject en plannen we een adviesgesprek in.

Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen

 

*Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in dit blog aangeboden gegevens. Bronnen: RIVM (2019), Ammoniak | Wageningen University & Research (2018), Dossier Ammoniak