Bumpen, is dat nou echt nodig?

Geplaatst op

“Ik laat mijn gasdetectoren jaarlijks kalibreren, dan is bumpen toch overbodig?” “Is het nou echt nodig, dat bumpen?” Zijn vragen die vaak voorbij komen. Het werken in een omgeving die vrij is van explosieve-, giftige- of schadelijke gassen is van levensbelang. Daarom maakt u gebruik van persoonlijke, draagbare gasdetectie. Dit apparaat maakt de onzichtbare gevaren, zichtbaar.

Wat is een bumptest?

Met een bumptest toont u aan of de gasdetector werkt of niet werkt. U controleert of de gasdetector reageert op het gas binnen een bepaalde tijd. De sensor wordt bloot gesteld aan testgassen waardoor de vitale functies getest worden inclusief de akoestische en optische signalering.

100% betrouwbaar is van levensbelang

Gasdetectie instrumenten behoren tot de categorie 100% betrouwbaar. Een niet goed werkende detector kan ernstige gevolgen hebben voor de gebruiker en zijn/haar werk omgeving. Er zijn twee onderdelen die van levensbelang zijn: de sensoren en het alarm.

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gasdetector het altijd doet. De praktijk leert dat gasdetectie sensoren op den duur het lazy sensor effect kunnen vertonen. Dit effect houdt in dat de werkelijke gasconcentratie niet of onjuist wordt weergegeven. Het effect doet zich voor omdat er nooit gas wordt gedetecteerd. Ook de levensduur van de sensoren hebben invloed op de betrouwbaarheid van het apparaat. De sensoren gaan niet eeuwig mee. Alle sensoren hebben een andere levensduur, bij de ene gaat na 3 maanden het lampje uit en de ander blijft u vier jaar trouw.

Hoe voert u een bumptest uit?

Bumpstation

Om een standaard bumptest te kunnen doen, heeft u kalibratiegas nodig en volgt u de volgende drie stappen:

  1. Het bumpen kunt u handmatig uitvoeren met een gasfles en een doseerregelaar of volledig automatisch met behulp van bump- & kalibratiestations. Het voordeel van deze stations is dat er zeer efficiënt gewerkt wordt met het gas waardoor het gasverbruik aanzienlijk lager is dan wanneer er een handmatige test wordt uitgevoerd.
  2. Het station koppelt direct een tijd/datum stempel aan het serienummer van de gasdetector. Zo houdt u als veiligheidskundige automatisch een logboek bij van alle bumptesten, van alle gasdetectoren, van alle werknemers.
  3. Het uitvoeren van dagelijkse bumptesten vóór aanvang van de werkzaamheden is een verantwoordelijkheid van de werkgever.

Jaarlijkse kalibratie niet voldoende?

Bij een kalibratie wordt de nauwkeurigheid van de gasdetectoren gecontroleerd door deze bloot te stellen aan kalibratiegas met een bekende concentratie.  Indien u uw gasdetector 25ppm H2S geeft, dient deze ook 25ppm aan te geven. Mocht dit niet het geval zijn vindt justering (gelijk zetten) plaats. Een kalibratie voert u halfjaarlijks of jaarlijks uit. Tussentijds kunnen er allerlei factoren de gassensor beïnvloeden waardoor de sensoren minder nauwkeurig functioneren, zoals:giftige dampen

  • vergiftiging;
  • te hoge blootstelling;
  • zware schokken;
  • andere extreme condities.

Met een bumptest merkt u deze afwijkingen op. Alleen de (half-) jaarlijkse kalibratie is dus niet voldoende. Door middel van de bumptest controleert u of de gasdetector werkt, bij de kalibratie wordt het instrument gecorrigeerd naar de juiste waardes van het kalibratiegas. Zo bent u verzekerd van een hoge betrouwbaarheid van uw gasdetector.

Bumpen, is dat nou echt nodig?

 

Galaxy GX2

Ja! Er zijn diverse systemen waarmee u simpel, snel en efficiënt kunt bumptesten en kalibreren, zoals het geautomatiseerd bump- & kalibratiestation van MSA. Het systeem zorgt voor geavanceerde veiligheidsmanagement en moeiteloos gebruik. Met dit geautomatiseerde systeem is het mogelijk om de gehele MSA Altair familie eenvoudig en snel te bumpen en te kalibreren. Door uw gasdetectoren altijd voorafgaand van de werkzaamheden te bumptesten, bent u verzekerd van goedwerkende apparatuur. Zo kunt u veilig aan het werk en geeft het u de zekerheid dat u met Pasen met uw familie aan tafel zit.