SKC Polyurethane Foam (PUF) Tubes

SK Polyurethane Foam (PUF) tubes zijn verkrijgbaar in lage volume of hoge volumeversies.

SKC Polyurethane Foam (PUF) tubes zijn verkrijgbaar in lage volume of hoge volumeversies.

De low volume PUF tubes (22 x 100 mm) zijn voor metingen tot 24 uur bij flow rates tussen 1 en 5 L / min. Zij voldoen aan de specificaties van EPA TO-10A, EPA-IP-8, ASTM D4861, ASTM D4947.

De PUF-Tubes met hoge volume (65 x 125 mm) zijn ontworpen voor gebruik met hoge volume-monsters voor luchtbemonstering van organische chloride-pesticiden, polychloorbifenyl (PCB’s) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH’s).

Voor een overzicht van de verschillende SKC Polyurethane Foam (PUF) Tubes kijkt u bij het tabblad ‘Downloads’.

Merk SKC

Meetbuisjes Polyurethane Tubes leaflet