SKC Rotameter

De SKC-Rotameter is onder te verdelen in twee modellen; de 320-serie en 393-serie rotameters.

De SKC-Rotameter is onder te verdelen in twee modellen; de 320-serie en 393-serie rotameters. Het verschil tussen beide is dat de 393-serie is voorzien van een standaard zodat de rotameter rechtop blijft staan. Een ander verschil is dat op de 393-serie eenvoudig een IOM adapter is aan te sluiten zodat ijkingen plaats kunnen vinden met een IOM meetkop.

De SKC-Rotameters zijn geschikt voor alle luchtbemonsteringspompen waarbij de afgestelde flow direct afgelezen kan worden. Voor elke range is een SKC-Rotameter  beschikbaar.

Voor een overzicht van de verschillende SKC Rotameters kijkt u bij het tabblad ‘Downloads’.

Merk SKC

SKC Rotameters

Field Rotameter Instructions

Low Flow Rotameter Instructions

SKC Rotameters overzicht

Standard Rotameter Instructions