SKC Silica Gel Sorbent Tubes

Silica Gel  is het adsorberende materiaal om  polaire koolwaterstoffen, laag gewicht mercaptanen molecuulgewicht, methanol, aminen en anorganische zuren te bemonsteren. Behandelde Silica Gel Tubes worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld 2, 4-dinitrofenylhydrazine voor aldehyde bemonstering, zwavelzuur behandeld met ammoniak.

Silica Gel  is het adsorberende materiaal om  polaire koolwaterstoffen, laag gewicht mercaptanen molecuulgewicht, methanol, aminen en anorganische zuren te bemonsteren. Behandelde Silica Gel Tubes worden ook gebruikt voor bijvoorbeeld 2, 4-dinitrofenylhydrazine voor aldehyde bemonstering, zwavelzuur behandeld met ammoniak.

Voor een overzicht van de verschillende SKC Silica Gel Sorbent Tubes kijkt u bij het tabblad ‘downloads’.

Merk SKC

Silica Gel Sorbent tubes-ProCare Safety